โลโก้บริษัท Amarin Printing and Publishing PCL.

Digital Platform Manager

Amarin Printing and Publishing PCL. - Senior-Level, Full time - ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿80,000
 • Platform Management -Conceptualize, develop, deploy, and commercialize a comprehensive suite of solutions that meet the needs of Customer -Enable customers to interact with online store through a complete range of online channel. 
 • Platform Development -Helps define transformational customer experience to create the fastest and simplest commercial customer experience -Own and drive the product development life cycle for assigned strategic projects to ensure customer experience and business objectives that are met from the point of project initiation, through discovery and conception, definition, development, UAT, refinement and launch.   
 • Job cope  
 • Responsibility for E-commerce on Media plan traffic both own/ paid channel  
 • Initiate online Marketing strategy to drive better traffic, and sales conversion to meet objective and KPI target. 
 • Prepare campaign plan and material for online channel and our own media (such as Facebook, Line, IG)  
 • Provide the post-campaign analysis report and recommendation relating to media spending andcampaign investment.
 • Manage traffic performance, channel performance, campaign performance to reach campaign KPI.
 • Manage projects and coordinate internal cross functions / External partners.
 • Update the template of promotional activity, sales results, spending and competitor activities.
 • Develop and manage day-to-day operations and budget optimization of online marketing activity including PPC, retargeting affiliates, Social Media , Ads, Video. 
 • Responsibility for other tasks relating to e-commerce as assigned.  
a month ago

Related Skills

#business-analyst#business-development#digital-marketing#digital-product#product-manager

Contact

Amarin Printing and Publishing PCL.
378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok 10170

About Amarin Printing and Publishing PCL.

โลโก้บริษัท Amarin Printing and Publishing PCL.

Amarin Printing and Publishing PCL.Media & Entertainment

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัทคาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร