โลโก้บริษัท Amarin Printing and Publishing PCL.

Brand Strategy Manager

Amarin Printing and Publishing PCL. - Senior-Level, Full time - ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
฿60,000-฿80,000
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์​พฤติกรรมผู้อ่านผู้ติดตามในทุกแพลตฟอร์ม​ของแบรนด์ Amarin Baby& Kids ลูกค้า คู่แข่ง และแนวโน้มธุรกิจในอุตสาหกรรม​ที่เกี่ยวข้องนำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์​การสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ 
 • วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงสินค้าเดิมของแบรนด์ (Content, Media, Event, Roadshow, Fair, Awards,Community) เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งประเภทSponsor​ (แบรนด์​สินค้าและบริการ)​ Agency และ End User (ผู้บริโภคโดยตรง)​
 • พัฒนาแผนปฏิบัติงานและการประเมินผลงานควบคุมการดำเนินงานของทีมงานในทุกกิจกรรมของแบรนด์ให้ได้ตามเป้าหมายเชิงธุรกิจและเชิงภาพลักษณ์​ตามที่บริษัทกำหนด  
 • บริหารงบประมาณและทรัพยากร​เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทตามเป้าหมายที่กำหนด 
 • เป็นตัวแทนของแบรนด์ในการสร้างโอกาสทางการค้าและสร้างความสัมพันธ์​ที่ดีระหว่างบริษัท กับสปอนเซอร์​ ลูกค้า สื่อมวลชน​ซัพพลาย​เออร์ ผู้เชี่ยวชาญ นักเขียน และพันธมิตร​อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 • คุณสมบัติ/ทักษะของงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย​ 5 ปี ในการบริหารแบรนด์ การบริหารงานโฆษณาการสื่อสารการตลาด การบริหารคอนเท้นต์​และสื่อ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยตลาดและพัฒนาสินค้าใหม่รวมถึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ 
 • มีความเป็นผู้นำและมีทักษะการบริหารทีมงานให้สามารถสร้างผลลัพธ์​ตามแผนงานที่กำหนด 
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นกับงาน มีมนุษย์​สัมพันธ์​ดีและสามารถสร้างบรรยากาศ​การทำงานเป็นทีมได้อย่างดี 
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ​ได้ดี  

a month ago

Related Skills

#content-marketing#contentwriter#digital-marketing#sem#seo

Contact

Amarin Printing and Publishing PCL.
378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok 10170

About Amarin Printing and Publishing PCL.

โลโก้บริษัท Amarin Printing and Publishing PCL.

Amarin Printing and Publishing PCL.Media & Entertainment

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัทคาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร