โลโก้บริษัท AlphaSec

IT Auditor / IT Security / IT Compliance

AlphaSec - Middle-Level, Full time - ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿50,000

ALPHASEC is a professional firm specializing in consulting, auditing, outsourced services, platform, monitoring, and training in the areas of cybersecurity, data protection, data management, and digital innovation. Moreover, this will help you to comply with all applicable laws and regulations and obtain standardized certifications with confidence.

Near BTS Taling Chan Station (Red Line)

We are seeking skilled professionals for roles in IT Auditor / IT Security and IT Compliance Consultant. If you are passionate about securing digital landscapes and possess expertise in these domains, we invite you to explore opportunities with us.

Responsibilities: 

 • Auditor of information technology in accordance with the requirements of regulatory agencies such as BOT, SEC, OIC, PDPA and international standards such as ISO Standard, PCI DSS, PDPA, etc., including conducting inspections to evaluate general information technology controls (IT General control) and specific work system control (Application control).
 • Consult and recommend changes to increase or improve information security procedures. Able to present inspection results and recommendations accurately and completely.
 • Audit information technology (plan, create scope, audit procedures Information Technology Audit Report and Follow-Up).
 • Identify Risks Assess the impact and critical information technology controls on related IT infrastructure. including work systems Operating systems, databases, and related network equipment.
 • Work effectively as a team member to be able to successfully complete assigned projects and tasks.
 • Establish good working relationships with contacts/clients.

Qualifications:

 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Security or any other related field.
 • Experience in IT Audit, IT Security, IT Compliance.
 • Certifications in security, such as CISSP, CISA, CISM or CIA, are preferred.
 • Excellent report-writing skills in both English and Thai.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team. 

Benefit :

 • Hybrid Working, Flexible working hours with 5-day work week. 
 • Life insurance ,Health insurance, Dental insurance.
 • Provident fund.
 • Training & Development.
 • Performance bonus.
 • Annual Health Check.
 • Company Trip.
 • etc.  
2 months ago

Related Skills

#audit#compliance#risk#securitycompliance

Contact

AlphaSec
เลขที่ 57 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็ก ชั้น 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

About AlphaSec

โลโก้บริษัท AlphaSec

AlphaSecInformation Technology

บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ได้ก่อตั้งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2560 โดยบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพันธมิตรกับ สถาบัน IAPP และสถาบัน PECB รวมทั้งบริษัทฯ ยังเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับใบอน

กรุงเทพมหานคร