โลโก้บริษัท Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.

Software Developer (Full Stack VB.net)

Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - ประเวศ กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿55,000

ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งประจำ (ไม่ใช่งานสัญญาจ้าง) กับบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีกด้วยระบบการขายแบบ self service

หน้าที่

- รับฟังและวิเคราะห์ความต้องการจากผู้ใช้งานและเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท 

- พัฒนาโปรแกรม แก้ไข เพิ่มเติมสำหรับใช้งานภายในบริษัทและลูกค้าภายนอก 

- เขียน หรือ พัฒนาระบบใหม่ 

- สนับสนุนการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับระบบที่พัฒนา 

- จัดทำคู่มือการใช้งาน คู่มืออบรม  

- จัดเก็บและสำรองฐานข้อมูล 

- ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนร่วมงานในทีม 

คุณสมบัติ

 - ประสบการณ์ Backend development ด้วย Visual Studio.net (VB, SignalR) Web Api 3 ปีขึ้นไปขึ้นไป 

- อายุไม่เกิน 40 ปี 

- ไม่จำกัดเพศ 

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- ความสามารถที่ต้องมีด้านBackend development ด้วย Visual Studio.net (VB, SignalR) Web Api, Web Service, JavaScript หรือ ฐานข้อมูลเชิงโครงสร้างอื่น 

- ความสามารถที่หากมี จะพิจารณาเป็นพิเศษด้าน Frontend Developerด้วย PHP, ASP, HTML, JavaScript (JQuery), CSS, AJAX, Json Api และ Mobile Developer React Native, SQLite

- สามารถปฏิบัติงานที่ประเวศได้สัปดาห์ละ 2 วัน 

สนใจตำแหน่งงาน ติดต่อ contact@alacris-th.com

2 months ago

Related Skills

#asp.net#c-sharp#vb.net

Contact

Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.
RSU Tower , 9th floor, Unit 903, Sukhumvit Soi 31, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

About Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.

Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.Human Resources

Recruitment, Staffing, HR and Payroll outsourcing in Thailand operated and managed by experienced HR from various industries. Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd. supports agile and reliable outs

กรุงเทพมหานคร