โลโก้บริษัท Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.

Senior UX/UI Designer

Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
฿35,000-฿50,000

Qualification - ปริญญาตรี/โท สาขาออกแบบกราฟฟิก สารสนเทศและนวัตกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ งาน UX/UI 2 ปีขึ้นไป - มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือออกแบบ (Figma,Adobe XD, Adobe AE, Photoshop, Illustrator) - มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

Job Description - ทำความเข้าใจเพื่อทราบความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน - ให้ข้อมูลด้านต้นทุนและmanhour เกี่ยวกับงานออกแบบ UX/UI ให้แก่ทีม business เพื่อประกอบการเสนอราคาโครงการ - แนะนำปรับความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้จริงและใช้งานได้ดีมากขึ้น - ออกแบบ Feed Forward กับทีมงาน เพิ่มความพึงพอใจด้าน UX และ UI ให้แก่ผู้ใช้งานและลูกค้า - ออกแบบ วางแผนรูปแบบการทำงาน และ ถ่ายทอดงานให้แก่ ทีม developer ทีม system analyst ทีม QA - ออกแบบ และ protocol ของโครงการร่วมกับทีม Business ทีม system analyst - แสวงหาความรู้และเทรนด์ในการออกแบบ UX/UI - ควบคุมปริมาณงานและคุณภาพงานจากทีมงานออกแบบหรือ outsource - ทำเอกสารการใช้งาน และ เอกสารตามที่โครงการกำหนด - แจ้งทีม business และ บริหาร หากมีการทำงานใด หรือการเปลี่ยนแปลงที่กระทบ ต้นทุน ระยะเวลาส่งมอบงานหรือ manhour - Present โครงการและแนวความคิดให้ลูกค้าร่วมกับทีมงาน - อื่นๆตามได้รับมอบหมาย 

สถานที่ทำงาน ทาวน์อินทาวน์ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

2 months ago

Related Skills

#adobe-xd#figma#ui#ux#ux-ui

Contact

Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.
60 Soi. Ekkamai, Wattana, Bangkok 10110

About Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.

Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd.Human Resources

Recruitment, Staffing, HR and Payroll outsourcing in Thailand operated and managed by long experienced personnel from various industries. Alacris Outsourcing Recruitment Co., Ltd. supports agile and r

กรุงเทพมหานคร