โลโก้บริษัท Aksorn Education PLC.

SAP B1 Consultant - [Ad]

Aksorn Education PLC. - Entry-Level, Full time - พระนคร กรุงเทพมหานคร
฿40,000-฿60,000

Job Description

-ให้คำปรึกษาการใช้งาน SAP B1 กับ user และ programmer-สามารถวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของ user ได้-อบรมการใช้งาน SAP B1 ให้กับ user-จัดทำ Business flow, Workflow ของระบบ ERP-ร่วมออกแบบระบบงาน ERP และระบบที่เกี่ยวข้องกับ SAP B1-ร่วมออกแบบ Add on หรือ program ที่พัฒนาต่อเชื่อมกับ SAP B1-รับผิดชอบทดสอบระบบที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่กับ user (UAT)-รับผิดชอบในการขึ้นระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้วกับ user-จัดทำเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

a year ago

Related Skills

#erp#sap

Contact

Aksorn Education PLC.
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม.

About Aksorn Education PLC.

โลโก้บริษัท Aksorn Education PLC.

Aksorn Education PLC.Education

ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 83 ปี บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นเนื้อหาสาระในการเ

กรุงเทพมหานคร