โลโก้บริษัท Aksorn Education PLC.

Programmer (C#)

Aksorn Education PLC. - Entry-Level, Full time - พระนคร กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿70,000
  • Develop software applications according to business requirement given by leaders.
  • Maintain function, procedure and trigger of applications in Database.
  • Research and study new technology which is necessary for providing and supporting and supporting development issues.
  • Maintain, control and enhance application programs.
  • Create testing data, including operating program’s unit test.
  • Confirm result of unit tests.
  • Other duties and responsibilities assigned by leaders. 
  • Knowledge of OOP and the Microsoft : (C# .NET  , ASP.NET , MVC, WebAPI, Entity Framework ) .
  • Knowledge of HTML5/ CSS / JavaScript JQuery / Bootstrap Framework / Responsive Design. 
3 months ago

Related Skills

#asp.net#c++#c-sharp#html#java

Contact

Aksorn Education PLC.
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม.

About Aksorn Education PLC.

โลโก้บริษัท Aksorn Education PLC.

Aksorn Education PLC.Education

ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 83 ปี บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นเนื้อหาสาระในการเ

กรุงเทพมหานคร