โลโก้บริษัท AIT Artificial Intelligence Technology Center

AIT Artificial Intelligence Technology Center

Information Technology

เราทำการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาระบบต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เช่น การวิเคราะห์จากภาพถ่ายและวิดีโอ โดยเทคโนโลยีที่เราทำการพัฒนา สามารถติดตามได้ทั้งมนุษย์ และยานพาหนะสามารถระบุตำแหน่ง และจดจำป้ายทะเบียนรถ การวิเคราะห์พฤติกรรม และการวิเคราะห์ ท้ังในรูปแบบภาพ 2 และ 3 มิติ 

Contact

58 ม.9 กม.42 ถนนพหลโยธิน ตู้ป.ณ.4 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

AIT Artificial Intelligence Technology Center jobs

0 results