โลโก้บริษัท AIS eSports

Graphic designer

AIS eSports - Entry-Level, Contract - พญาไท กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿35,000

Graphic designer

- ออฟฟิศ : BTS อารีย์ - สะพานควาย

- สัญญา : 1 ปี

Responsibilities

1. สร้างสรรค์ ออกแบบ จัด layout และจัดทำสื่อกราฟฟิก / มัลติมิเดียทุกชนิด เพื่อสนับสนุนทีมการตลาด และการประชาสัมพันธ์

2. ตัดต่อวีดิโอคลิป Content และ คลิป Ads สินค้า ลงสื่อออนไลน์ ( Youtube, Facebook, TikTok, และ Twitter) สำหรับสนับสนุนทีมการตลาด

3.ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี

Qualification

1. ใช้งานโปรแกรม Photoshop , Illustrator, Premier Pro และ After Effect ได้อย่างดี

2. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

ส่ง Resume และ Portfolio เพิ่มเติม พร้อมแจ้งเงินเดือนที่ต้องการ Ketsinet@ais.co.th 

15 days ago

Related Skills

#after-effect#illustrator#photoshop#premiere-pro

Contact

AIS eSports
414, อาคารชินวัตรทาว์เวอร์ 1, ถนนพหลโยธิน, เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร, 10400

About AIS eSports

โลโก้บริษัท AIS eSports

AIS eSportsMedia & Entertainment

กรุงเทพมหานคร