โลโก้บริษัท Agent One Co., Ltd.

Full Stack JavaScript (Entry-Mid)

Agent One Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
฿22,000-฿40,000

 Descriptions:พัฒนา Web Application ด้วย Web Technology เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัลได้แก่ ระบบช่วยการขายอัจฉริยะ ระบบการจองเข้ารับบริการครบวงจร ระบบสนับสนุนการขายเป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยี JavaScript, TypeScript, MySQL, Docker, Amazon AWS และอื่นๆ Qualifications:จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีทักษะวางแผนการทำงานและควบคุมเวลาทำงานได้ดีมีทักษะที่ดีด้านการสื่อสารเพื่อการทำงานแบบ Team Playมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้หาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงาน และเพื่อพัฒนาตนเองได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษถ้ามีประสบการณ์พัฒนา Web Application ด้วย JavaScript Stack โดยใช้ NodeJS, ExpressJs, Vue 

2 months ago

Related Skills

#amazon-web-services#docker#javascript#typescript#vuejs

Contact

Agent One Co., Ltd.
เลขที่ 15 ถ.ประดิษฐ์มนูธณรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (Google Maps : https://goo.gl/maps/Xv5wti75X3z )

About Agent One Co., Ltd.

โลโก้บริษัท Agent One Co., Ltd.

Agent One Co., Ltd.Information Technology

AGENT ONE is a STARTUP company dancing towards AMBITIOUS goals of creating an INNOVATIVE platform for selling TRENDY products. We are supported by EXPERIENCED and KIND PROFESSIONALS that lead us to th

กรุงเทพมหานคร