โลโก้บริษัท Advanced Digital Business Co.,Ltd.

Programmer and Web Developer (.Net)

Advanced Digital Business Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿15,000-฿30,000

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม(Web application) ตามความต้องการของลูกค้าด้วย ASP.NET, HTML, JAVA Scrip, CSS, JQuery
 • แก้ไขและเพิ่มเติมโปรแกรม(Web application) ตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น Visual Basic,C# , ASP.NET, MVC, HTML
 • มีความรู้ด้าน JS, JQuery, CSS3, HTML5 (เพื่อคุยกับคนอื่นในทีมได้รู้เรื่อง อาจจะได้ทำบ้างบางส่วน แต่ไม่ใช่หน้าที่หลัก)
 • ถ้ามีความเข้าใจและสามารถออกแบบ UX/UI/Web page ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจแนวคิดเชิงสัมพันธ์ของฐานข้อมูล เช่น Oracle หรือ MSSQL Server หรืออื่นๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 • มีความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและทำงานแบบปฏิสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • มีความขยันในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถต่อรองเงินเดือนได้ตามความสามารถและประสบการณ์ 

Related Skills

#asp.net#c-sharp#css3#javascript#vb.net

Contact

Advanced Digital Business Co.,Ltd.
88/189 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

About Advanced Digital Business Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Advanced Digital Business Co.,Ltd.

Advanced Digital Business Co.,Ltd.Information Technology

เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ให้คำปรึกษาและแนะนำระบบที่เหมาะสมให้กับลูกค้า โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และพร้อมให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบ โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัย โดยคำนึงถึงความพึ

กรุงเทพมหานคร