โลโก้บริษัท AD Venture Public Company Limited

Web & Graphic Designer(Support Mobile) (ด่วน)

AD Venture Public Company Limited - Entry-Level, Full time - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿25,000

ลักษณะงานโดยย่อ

ดูแลภาพรวม, คิดสร้างสรรค์, ออกแบบ, พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทด้วย HTML, CSS รวมถึง งานกราฟิกอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของงาน

1. ดูแลภาพรวมในแง่การออกแบบ Website ใหม่ หรือการ Re-Design Website ทั้งหมดของบริษัทฯ

2. ออกแบบ และจัดทำงานกราฟิกต่างๆ ดังต่อไปนี้

- Website (ใหม่) หรือการ Re-design Website ทั้งหมดของบริษัทฯ

- Corporate Identity และ Brand Identity

- Corporate Logo และ Brand Logo 

- Template และ Banner โฆษณา ขนาดต่างๆ

- กราฟิกสำหรับ Electronic Direct Mail (EDM) หรือ E-news Letter

- งานกราฟิกอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น Sale kit หรือ Ads ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Online Business 

3. ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบ Website ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

4. ประสานงานกับภายใน และภายนอก ในแง่งานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย

5. ศึกษางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงาน Graphic Design

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงานระหว่างเรียน)

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก , Web Design , คอมพิวเตอร์ , นิเทศศิลป์ , ศิลปศาสตร์ หรือสถาปัตย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถเขียน Web Page ด้วย HTML CSS ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟิก เช่น Photoshop , Illustrator , Flash , Dreamweaver , HTML ได้เป็นอย่างดี

5. มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

6. มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ .

7. มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

8. หากมีประสบการณ์ด้าน Web Design จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

สวัสดิการ

(พนักงานประจำ)

- วันหยุดพักร้อนประจำปี เริ่มต้น 12 วันต่อปี (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิ์ได้ทันที)

- มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานตามสายงาน

- ประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ

- ประกันสังคม

- ยารักษาเบื้องต้น

- ตรวจร่างกายประจำปี

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สหกรณ์ออมทรัพย์

- สวัสดิการ กู้ซื้อบ้าน กู้เอนกประสงค์ (อัตราดอกเบี้ยพิเศษ)

- สิทธิ์การใช้ Promotion มือถือในราคาพิเศษ

- ทุนการศึกษาบุตร

- เข็มกลัดทองที่ระลึกทำงานครบ 20 ปี

- เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ

- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และงานเลี้ยงต่าง ๆ 

Related Skills

#graphic#graphic-design

Contact

AD Venture Public Company Limited
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารวานิช2 ชั้น 21 เลขที่ 1126/2 ห้อง 2101 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อคุณเปี๊ยก โทร. 02-2628888 ต่อ 8328 Mobile. 085-4883129 วันทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 - 17.30 น.

About AD Venture Public Company Limited

โลโก้บริษัท AD Venture Public Company Limited

AD Venture Public Company LimitedInformation Technology

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอดีวี ผู้ให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเภท (Content Aggregator) ผ่านบริการต่างๆ ทั้งความบันเทิงและแอปพลิเคชันภายใต้ช

กรุงเทพมหานคร

More at AD Venture Public Company Limited

1 other openings

โลโก้บริษัท AD Venture Public Company Limited

Backend Developer (รับด่วน!!)

Middle-Level, Full time

฿25,000-฿50,000 - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร