โลโก้บริษัท AD Venture Public Company Limited

Digital Media Operation and Product Officer

AD Venture Public Company Limited - Entry-Level, Full time - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿18,000-฿35,000

ลักษณะงานโดยย่อ

-ออกแบบ พัฒนา และดูแลผลิตภัณฑ์ รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่หลัก

1. ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติต่างๆ รวมถึง UX/UI โดยเบื้องต้น

2. ตรวจสอบ ดูแล และควบคุมคุณภาพผลงานของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

3. ให้คำปรึกษากับลูกค้า และฝ่ายขาย เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ

4. ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ

คุณสมบัติ

1. ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-5 ปี ขึ้นไป

4. มีความเข้าใจในธุรกิจ B2B, B2C, B2B2C e-Commerce ต่างๆ

5. มีความสามารถในการออกแบบ UX/UI โดยพื้นฐานด้วยโปรแกรมชุด Adobe 

6. มีความเข้าใจในการใช้งาน Social Media ต่างๆ รวมถึง Digital Marketing

7. มีความรู้พื้นฐานด้าน SEO, Internet, E-mail, Web browser, Digital Tools ต่างๆ และ Microsoft Office

สวัสดิการ

(พนักงานประจำ)

- วันหยุดพักร้อนประจำปี เริ่มต้น 12 วันต่อปี (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิ์ได้ทันที)

- มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานตามสายงาน

- ประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ

- ประกันสังคม

- ยารักษาเบื้องต้น

- ตรวจร่างกายประจำปี

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สหกรณ์ออมทรัพย์

- สวัสดิการ กู้ซื้อบ้าน กู้เอนกประสงค์ (อัตราดอกเบี้ยพิเศษ)

- สิทธิ์การใช้ Promotion มือถือในราคาพิเศษ

- ทุนการศึกษาบุตร

- เข็มกลัดทองที่ระลึกทำงานครบ 20 ปี

- เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ

- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และงานเลี้ยงต่าง ๆ  

5 months ago

Related Skills

#digital-design#digitalmarketing#e-commerce#seo#ux-ui

Contact

AD Venture Public Company Limited
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารวานิช2 ชั้น 21 เลขที่ 1126/2 ห้อง 2101 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อคุณเปี๊ยก โทร. 02-2628888 ต่อ 8328 Mobile. 085-4883129 วันทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 - 17.30 น.

About AD Venture Public Company Limited

โลโก้บริษัท AD Venture Public Company Limited

AD Venture Public Company LimitedInformation Technology

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอดีวี ผู้ให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเภท (Content Aggregator) ผ่านบริการต่างๆ ทั้งความบันเทิงและแอปพลิเคชันภายใต้ช

กรุงเทพมหานคร