โลโก้บริษัท AD Venture Public Company Limited

Backend Developer (รับด่วน!!)

AD Venture Public Company Limited - Middle-Level, Full time - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

หน้าที่และรายละเอียดงาน

1. สร้าง API สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล ฺBack Office และ Mobile Application (iOS, Android)

2. สร้างระบบ Back Office สำหรับบริหารจัดการจัดการข้อมูลของ Mobile Application ผ่่านหน้าเว็บ (Back Office)

3. สามารถเรียนรู้ต่อยอดระบบให้ทันต่อเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ

4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีแนวคิด Creative หรือ Innovation สูง

5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

2. จบปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมซอฟแวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ 2-3 ปี ขึ้นไป ในสายงาน

4. สามารถใช้ Engine หรือ Framework เช่น WordPress, Drupal, Code Igniter

5. มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Server เช่น Unix, Linux, CentOS หรืออื่นๆ จะพิจาณาเป็นพิเศษ

6. ต้องการความมั่นคงในอาชีพ 

สวัสดิการ

(พนักงานประจำ)

- วันหยุดพักร้อนประจำปี เริ่มต้น 12 วันต่อปี (ผ่านทดลองงานใช้สิทธิ์ได้ทันที)

- มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานตามสายงาน

- ประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ

- ประกันสังคม

- ยารักษาเบื้องต้น

- ตรวจร่างกายประจำปี

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สหกรณ์ออมทรัพย์

- สวัสดิการ กู้ซื้อบ้าน กู้เอนกประสงค์ (อัตราดอกเบี้ยพิเศษ)

- สิทธิ์การใช้ Promotion มือถือในราคาพิเศษ

- ทุนการศึกษาบุตร

- เข็มกลัดทองที่ระลึกทำงานครบ 20 ปี

- เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ

- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และงานเลี้ยงต่าง ๆ

5 months ago

Contact

AD Venture Public Company Limited
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารวานิช2 ชั้น 21 เลขที่ 1126/2 ห้อง 2101 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อคุณเปี๊ยก โทร. 02-2628888 ต่อ 8328 Mobile. 085-4883129 วันทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.30 - 17.30 น.

About AD Venture Public Company Limited

โลโก้บริษัท AD Venture Public Company Limited

AD Venture Public Company LimitedInformation Technology

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอดีวี ผู้ให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเภท (Content Aggregator) ผ่านบริการต่างๆ ทั้งความบันเทิงและแอปพลิเคชันภายใต้ช

กรุงเทพมหานคร