โลโก้บริษัท Accomate Co.,Ltd.

AI Engineer / Data Scientist

Accomate Co.,Ltd. - Entry-Level, Full time - ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ต่อรองเงินเดือนได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ออกแบบ ข้อมูล การจัดเก็บ และ กระบวนการทางการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ และส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนาโปรแกรม หรือส่วนของโปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ ตามหลักวิชาการ และ มาตรฐานการพัฒนา
  • พัฒนาโปรแกรมส่วนประกอบ ที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทดสอบโปรแกรม ด้วยกระบวนการมาตรฐานของบริษัท
  • ส่วนงานอื่น ตามแต่ได้รับมอบหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม

คุณสมบัติ

  • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Python อย่างดี
  • มีความรู้พื้นฐานด้าน Machine Learning, Artificial Intelligence และ อัลกอลิธึมต่าง ๆ อย่างดี
  • สามารถทำงานแบบ Agile และทำงานบน DevOp, MLOp ของบริษัท
  • หากมีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้พื้นฐานอื่น ๆ เช่น database, api, network 

** สามารถ work from anywhere และเข้าที่ทำงานเป็นครั้งคราว 

3 months ago

Related Skills

#ai#python#software-development

Contact

Accomate Co.,Ltd.
บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด เลขที่ 484/31 ซอยเพชรบุรี 18 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

About Accomate Co.,Ltd.

โลโก้บริษัท Accomate Co.,Ltd.

Accomate Co.,Ltd.Information Technology

บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด หรือ Ztrus เราเป็นสตาร์ทอัพที่ให้บริการด้านการแปลงข้อมูลสู่ดิจิตอล ด้วย OCR (Optical Character Recognition) และ AI (Artificial intelligence) ซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาที่มี

กรุงเทพมหานคร