โลโก้บริษัท Accenture (Thailand)

Mobile Developer (Android) - (Experienced)

Accenture (Thailand) - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿200,000
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • รับผิดชอบด้านการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ภาษา Kotlin
  • ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเทคโนโลยี, แอพพลิเคชั่นและระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ Android, การพัฒนาระบบ, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งานภาษา Kotlin เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Androidได้
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ เพื่อพัฒนาและส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีความสนใจทำงานและพัฒนาตัวเองในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
  • พิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการตามประสบการณ์ สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว
3 months ago

Related Skills

#android#deverloper#kotlin#mobiledeveloper

Contact

Accenture (Thailand)
เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) ชั้น 30 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

About Accenture (Thailand)

โลโก้บริษัท Accenture (Thailand)

Accenture (Thailand)Information Technology

เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลก เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2521 โดยได้ให้บริการด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรแก่ลู

กรุงเทพมหานคร