โลโก้บริษัท Accenture (Thailand)

Back End Developer (Experienced) - [Ad]

Accenture (Thailand) - Middle-Level, Full time - กรุงเทพมหานคร
฿50,000-฿200,000
  • รับผิดชอบด้านการสร้างและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น, แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และ/หรือระบบปฏิบัติการต่าง ๆ โดยใช้ภาษาจาวาเป็นพื้นฐาน
  • ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเทคโนโลยี, แอพพลิเคชั่น (เว็บและมือถือ), ระบบปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมภาษาจาวา เช่น J2EE หรือ C# หรือ C++ หรือ NodeJS
  • มีความเข้าใจ คุ้นเคย และใช้งาน Spring Boot และ Microservices
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ เพื่อพัฒนาและส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีความสนใจทำงานและพัฒนาตัวเองในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
  • พิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการตามประสบการณ์ สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว
2 years ago

Related Skills

#backenddeveloper#developer#java#microservices#springboot

Contact

Accenture (Thailand)
เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) ชั้น 30 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

About Accenture (Thailand)

โลโก้บริษัท Accenture (Thailand)

Accenture (Thailand)Information Technology

เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลก เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2521 โดยได้ให้บริการด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรแก่ลู

กรุงเทพมหานคร