โลโก้บริษัท Accenture (Thailand)

Accenture (Thailand)

Information Technology

เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจระดับโลก เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2521 โดยได้ให้บริการด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรแก่ลูกค้าในกว่า 40 กลุ่มสายงานธุรกิจ ครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น ดิจิทัล คลาวด์ บล๊อคเชนและระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอที เป็นต้น 

เอคเซนเชอร์มีเครือข่ายศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีและศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพนักงานในประเทศไทยกว่า 1,000 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานกว่า 569,000 คนที่กระจายอยู่กว่า 120 ประเทศทั่วโลก เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่รวมคนที่มีทักษะความเชี่ยวชาญมากมายจากหลายเชื้อชาติมาทำงานร่วมกันรวมทั้งให้โอกาสทุกคนได้เติบโตในสายอาชีพและได้รับการเรียนรู้ที่นำไปต่อยอดได้ไม่รู้จบอยู่เสมอ เรานำพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง มาขับเคลื่อนให้เกิดคุณค่าและความสำเร็จร่วมกันกับพนักงาน ลูกค้า และทุกคนในสังคม 

ในปีนี้ เอคเซนเชอร์ ได้ขยายงานและจัดตั้งหน่วยงานธุรกิจใหม่ในชื่อ Advanced Technology Center Thailand (ATCT) หรือ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ในประเทศไทย เรากำลังมองหาทีมงานจำนวนมาก เพื่อเสริมทีมที่มีศักยภาพของเรา 

คนที่เรามองหา:

ถ้าคุณกำลังมองหาโอกาส ความท้าทาย ประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรข้ามชาติ ได้ทำงานที่ได้แสดงไอเดีย ได้เรียนรู้และเติบโตในสายเทคโนโลยี หรือสายที่ปรึกษาทางธุรกิจ (consultant) ไปพร้อมๆกัน เราขอเชิญชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเอคเซนเชอร์ เพื่อร่วมเติบโตและสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันวันนี้ 

ด้านทักษะ:

 • มีทักษะและความรู้ในเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application development), การทดสอบระบบ (Testing), การประกันคุณภาพ (QA), และระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (Security)
 • พร้อมเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พบเจอระหว่างการทำงานอยู่เสมอ

ด้านทัศนคติและกระบวนการทางความคิด:

 • สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่
 • ทำงานเป็นทีมได้ พร้อมช่วยทีมและลูกค้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่
 • กระตือรือร้นที่จะเติบโตและเพิ่มทักษะให้ตัวเอง
 • เปิดรับไอเดียหรือความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานของตัวเอง

โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานที่ดี:

 • วัดผลการทำงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ตนเองตั้งไว
 • มีแผนการเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของแต่ละคนโดยเฉพาะ
 • มีโอกาสเติบในสายอาชีพ
 • ให้ความสำคัญกับผลงาน ความสามารถในการทำงาน และความพร้อมในการรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น
 • มีผู้ให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา

ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี:

 • ชั่วโมงทำงานยืดหยุ่น
 • จัดอบรมและสัมมนาให้ทุกตำแหน่งงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันกลุ่ม (ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต) ที่ให้ความคุ้มครองรวมถึงคนในครอบครั
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันลาพักร้อน 15 วัน
 • Flexible benefits หรือเงินสวัสดิการที่บริษัทมอบให้ เพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัวตามไลฟ์สไตล์และความต้องการของแต่ละคน
 • โบนัสตามผลงานจากการทำงานของแต่ละคน
 • โบนัสสำหรับผู้มีทักษะเฉพาะ ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท (hot skills bonus)
 • สิทธิในการถือหุ้นของบริษัท

สถานที่ทำงาน: เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4  

ใครที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านอีเมล: TH-recruiting@accenture.com 

สัมภาษณ์แบบออนไลน์ (Virtual Interview Interview)

Contact

เอคเซนเชอร์ (ประเทศไทย) ชั้น 30 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Accenture (Thailand) jobs

0 results