โลโก้บริษัท Acaya

Thai NLP Researcher/Developer

Acaya - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

ลักษณะงาน

 • ศึกษา วิจัย ออกแบบ และพัฒนา Thai Language Model และ Algorithm สำหรับงานด้านกฎหมาย
 • ทำงานร่วมกับทีม Data Engineer และ Developer เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ Legal AI
 • ค้นคว้า หาความรู้ และศึกษางานวิจัยด้าน NLP ทั้งในต่างประเทศและในไทย
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Community เช่น Developer อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนา Thai NLP Tech

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี เกี่ยวกับ Artificial Intelligence หรือ Machine Learning โดยเฉพาะในด้าน Natural Language Processing (NLP)
 • มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับทฤษฎีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ NLP โดยเฉพาะ NLP ในภาษาไทย เช่น BoW, n-gram, Word Embedding, Sentiment Analysis, Information Retrieval
 • มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับทฤษฎีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ NLP เช่น LSTM, RNN, CNN, TensorFlow, Theano
 • สามารถแปลง Algorithm ในงานวิจัยให้เป็น Code ได้
 • มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนา NLP ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน พอที่จะใช้ค้นคว้าหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตและอ่านงานวิจัยด้วยตัวเองได้ 

ผลประโยชน์และสวัสดิการ

 • เงินเดือนสามารถปรับขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอเป็นรายปี ขึ้นกับผลงานและการเติบโดของบริษัท
 • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น ไม่มีเวลาเข้า-ออกงาน เพราะเราให้ความสำคัญกับความสำเร็จของตัวงาน มากกว่าการได้เห็นตัวคุณที่ทำงาน
 • อิสระในแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในทุก ๆ เรื่อง
 • มีการสอนงานและมี Mentor คอยดูแล
 • สภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Tech Startup ที่มีผู้บริหารและทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมด
 • ที่ทำงานติด MRT พระราม 9 และเซ็นทรัลพระราม 9 เดินทางไปมาสะดวก
 • Macbook Pro

ถ้าคุณอ่านมาจนจบถึงตรงนี้และสนใจ ส่งอีเมลแนะนำตัวเอง พร้อมกับแนบ Resume/CV มาที่ acaya.hr@gmail.com หรือโทรมาที่ 081-889-0488 ติดต่อคุณปริญ ได้ตลอดเวลา!

Related Skills

#machine-learning#nlp#python#tensorflow

Contact

Acaya
The 9th Tower Grand Rama 9, Khwaeng Huai Khwang, Khet Huai Khwang, Bangkok 10310

About Acaya

โลโก้บริษัท Acaya

AcayaInformation Technology

In this Digital Age, Connected World, and Artificial Intelligence era, there has never been a more relevant time for us to redefine, redesign, and reengineer the foundation of law and legislation, the

กรุงเทพมหานคร