โลโก้บริษัท Acaya

Thai NLP Researcher/Developer

Acaya - Entry-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿50,000

ลักษณะงาน

 • ศึกษา วิจัย ออกแบบ และพัฒนา Thai Language Model และ Algorithm สำหรับงานด้านกฎหมาย
 • ทำงานร่วมกับทีม Data Engineer และ Developer เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ Legal AI
 • ค้นคว้า หาความรู้ และศึกษางานวิจัยด้าน NLP ทั้งในต่างประเทศและในไทย
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Community เช่น Developer อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนา Thai NLP Tech

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี เกี่ยวกับ Artificial Intelligence หรือ Machine Learning โดยเฉพาะในด้าน Natural Language Processing (NLP)
 • มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับทฤษฎีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ NLP โดยเฉพาะ NLP ในภาษาไทย เช่น BoW, n-gram, Word Embedding, Sentiment Analysis, Information Retrieval
 • มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับทฤษฎีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ NLP เช่น LSTM, RNN, CNN, TensorFlow, Theano
 • สามารถแปลง Algorithm ในงานวิจัยให้เป็น Code ได้
 • มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนา NLP ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน พอที่จะใช้ค้นคว้าหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตและอ่านงานวิจัยด้วยตัวเองได้ 

ผลประโยชน์และสวัสดิการ

 • เงินเดือนสามารถปรับขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอเป็นรายปี ขึ้นกับผลงานและการเติบโดของบริษัท
 • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น ไม่มีเวลาเข้า-ออกงาน เพราะเราให้ความสำคัญกับความสำเร็จของตัวงาน มากกว่าการได้เห็นตัวคุณที่ทำงาน
 • อิสระในแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในทุก ๆ เรื่อง
 • มีการสอนงานและมี Mentor คอยดูแล
 • สภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Tech Startup ที่มีผู้บริหารและทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมด
 • ที่ทำงานติด MRT พระราม 9 และเซ็นทรัลพระราม 9 เดินทางไปมาสะดวก
 • Macbook Pro

ถ้าคุณอ่านมาจนจบถึงตรงนี้และสนใจ ส่งอีเมลแนะนำตัวเอง พร้อมกับแนบ Resume/CV มาที่ acaya.hr@gmail.com หรือโทรมาที่ 081-889-0488 ติดต่อคุณปริญ ได้ตลอดเวลา!

10 months ago

Related Skills

#machine-learning#nlp#python#tensorflow

Contact

Acaya
G Tower, Khwaeng Huai Khwang, Khet Huai Khwang, Bangkok 10310

About Acaya

โลโก้บริษัท Acaya

AcayaInformation Technology

In this Digital Age, Connected World, and Artificial Intelligence era, there has never been a more relevant time for us to redefine, redesign, and reengineer the foundation of law and legislation, the

กรุงเทพมหานคร