โลโก้บริษัท ABPO COMPANY LIMITED

Flutter Developer (Contract)

ABPO COMPANY LIMITED - Entry-Level, Contract - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

สัญญาจ้าง 6 เดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. Development 

- ทำความเข้าใจกับ SRS ที่ได้รับ 

- ประเมินเวลาในการพัฒนาพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหาของระบบที่พัฒนาขึ้น 

- เพิ่มเติมเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบ 

2. Document 

- จัดทำข้อมูลประกอบการพัฒนา แก้ไขระบบตามที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้างาน 

- จัดทำเอกสารประกอบการขึ้นระบบ 

- บันทึกข้อมูลการทำงาน (Timesheet) 

3.. Coordination 

- ประสานงาน และเตรียมการ UAT กับ Tester 

- ประสานงาน ในการนำระบบที่พัฒนาขึ้นใช้งานใน production 

- ประสานงานการตรวจสอบ แก้ไข กรณีระบบงานของบริษัทเกิดปัญหา 

4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 

1.มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในการพัฒนา Flutter 

2.สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่น Android, iOS ด้วย Flutterหรือ Hybrid Framework อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม 

3.มีประสบการณ์ในการพัฒนา mobile application 

4.มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้วย third-party libraries และ APIs 

5.มีประสบการณ์ในการใช้งาน version control และเครื่องมืออื่นๆ เช่น Git 

6.มี Growthmindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือสอนให้กับคนอื่นได้ 

7.มีพื้นฐานในการออกแบบ UX & UI เบื้องต้น 

8.อยากเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

11 days ago

Related Skills

#android#flutter#ios#mobile-application#ux-ui

Contact

ABPO COMPANY LIMITED
38 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

About ABPO COMPANY LIMITED

โลโก้บริษัท ABPO COMPANY LIMITED

ABPO COMPANY LIMITEDTelecommunication

บริษัทเอบีพีโอ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท TV Direct จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาและการบริหารการสื่อสารทางการตลาด ในรูปแบบ Contact Center ทั้ง Call management และ Social media เรากำลังม

กรุงเทพมหานคร