โลโก้บริษัท ABPO COMPANY LIMITED

ABPO COMPANY LIMITED

Telecommunication

บริษัท ABPO จำกัด ก่อตั้งมา 10 ปี, โดยทีมผู้บริหารได้สะสมประสบการณ์มา 30 ปี ทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับโลก จาก IBM, Ogilvy One ด้าน Call Center, การตลาดทางตรง, และได้เป็นปรึกษา ให้หลากหลายองค์กรชั้นนำ

ด้วยประสบการณ์ทั้งเป็นผู้ใช้ และ เป็นที่ปรึกษา ที่มองได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้ ABPO ได้ focus ใน

การจัดการ เรื่อง คน

การจัดการด้าน ขบวนการทำงาน

การพัฒนา ระบบ Contact Center Application ให้ตอบสนองการทำงานในปัจจุบัน และ เทรนด์อนาคต Software ของ ABPO ในการบริหาร Contact Center ได้รับสิทธิ์พิเศษ จาก BOI

การดูแลระบบฐานข้อมูลที่ Brand ต่างๆ ให้ความไว้วางใจ ให้ 3-RD บริหาร จัดการ และ ได้รับ ISO27001

การบริหาร Touch Point แบบ องค์รวม ทั้งรุก และ รับ

Contact

38 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500