โลโก้บริษัท 3BS Co.,LTD.

IT Support

3BS Co.,LTD. - Middle-Level, Full time - ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿40,000

- กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท (OKR) 

- กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

- ควบคุมดูแลแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน 

- ศึกษาวิทยาการใหม่ๆทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

- ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานต่างๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในบริษัท 

- ตัดต่อวิดิโอหรือคลิปเสียงเพื่อจัดทำ Podcast ของบริษัท 

- วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท 

- ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, แอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ และจัดทำบิลเพื่อเบิกเงินกรณีที่ใช้บัตรเครดิตของบริษัทซื้อ 

- ควบคุมดูแบบการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆแก่ผู้ใช้งาน 

- ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอาทิ ระบบ LAN, WAN, อีเมล์,อินเตอร์เน็ต, อินทราเน็ต, VPN, VoIP, Cloud 

- ดูแลระบบบริหารระบบฐานข้อมูลของบริษัทรวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบงานทั้งหมด 

- เตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน 

- เตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษาเทรนด์ IT ใหม่ๆ ที่เล็งเห็นว่ามีประโยชน์มาใช้กับองค์กรเพื่อนำเสนอผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านเทคนิคกับ Site ลูกค้า (ติดตั้ง, Spec.) 

- สนับสนุนแผนกอื่นๆ ทางด้านไอทีตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

a month ago

Contact

3BS Co.,LTD.
364/282 อาคารรอยัลไนน์ เรสซิเดนท์ ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

About 3BS Co.,LTD.

โลโก้บริษัท 3BS Co.,LTD.

3BS Co.,LTD.Construction

3BS เป็นบริษัทรับเหมาออกแบบตกแต่งภายใน Turnkey แบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบงานตกแต่ง จนถึงจัด Styling จบงานสวยงามด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เราเชี่ยวชาญด้านงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สำนักงาน ร้านค

กรุงเทพมหานคร