โลโก้บริษัท 365infotech

Programmer or Business Analyst (Nontaburi)

365infotech - Middle-Level, Full time - เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿20,000-฿60,000

Programmer 

1. มีประสบการณ์สร้าง Web Application ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี 

2. สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

- JAVA หรือ PHP หรือ JavaScript (Node.js)  

- Database อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB , SQL, PUSQL  

- Message Broker : RabbitMQ หรือ ActiveMQ หรืออื่นๆ 

- Linux หรือ UNIX (สามารถเขียน shell Script เบื้องต้นได้) 

- JBOSS Application Server หรือ Apache Tomcat หรือ Nginx หรือ IBM Web_Sphere หรือ wildfy  

- Frontend Technology เช่น Angular JS / HTML /CSS / JavaScript /TypeScript / React  

- Web Service : SOAP, Restful  

- Git Version Control  

- Build automation tool เช่น Maven หรือGradle 

3. สามารถใช้ Framework เช่น Strut , Spring Boot, Spring MVC, JAVA EE , Enterprise Service Bus (ESB) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

4. สามารถทำงานด้วย Software Design Pattern (MVC, MWM) 

5. สามารถทำงานด้วย SeNice-Oriented Architecture (SOA) หรือ MicroseNices Architecture (MSA)  

Business Analyst

Role and Responsibilities:

 • Participates in identifying, analyzing and documenting solution requirements from client's business perspective.
 • Conducts comprehensive client interviews to research, analyze and produce accurate and thorough project documentation and deliverable.
 • Lead backlog grooming or requirement gathering sessions and product demonstrations.
 • Define current and future operational scenarios (processes, models, use cases, plans and solutions) and work with the business user and IT team to ensure proper translation of business requirements to IT solution

Requirements.

 • Analyze and provide design, solution or specification suited for clients. For example design business/system flow, Ul functionality/behavior and wireframe.
 • Demonstrates a solid understanding of products, business processes and development life cycle.
 • Researches and collects material information required for analysis of issues and assists in the facilitation of resolutions.
 • Develop Test cases and Test scenarios to covered all the identified requirements.
 • Create Requirement Traceability Matrix to monitor and track completeness of the end products.
 • Work closely with development teams and partner from other countries to clarify, validate, break down and prioritize requirements and issues.
 • Be able to work independently on large size or complex projects/solutions and provide guidance to more junior team members.

Technical Qualification:

 • Bachelor's Degree in Computer Engineering, Computer Science, Business Administration, Management Information System, Information Technology or related field.
 • 4 years equivalent work-related experience supporting the software development life cycle and/or industry-related experience in Application Development as Business Analyst, System Analyst,or Developers.
 • Good command of English,oral and written is advantage.
 • Strong analytical and proven ability to quickly understand complex business and systems and provide a suited solution for clients.
 • Excellent interpersonal and communication skills and ability to effectively collaborate with diverse people such as clients, developers, quality assurances, subject matter experts and architects.
 • Excellent Problem solving skills and ability to deal with complex and constantly changing client business and requirement
 • Experience with Agile development methodology such as Scrum and Kanban is a plus.
 • Knowledge in banking products e.g. CRM, Datawarehouse, Fraud, Credit Monitoring, Loan as well as programming skill is an advantage
 • Behavioral Qualification:
 • Ability to quickly gain new software skills and learn new technology.
 • Analytical thinking and good experience in problem solving
 • Hold positive attitude toward tasks,assignments,projects,companies,and coworkers
 • Able to adapt technology to address specific problems
 • Self-motivated,enthusiastic and open to new ideas.
 • Fair English communication skills
 • Put quality first

Location: CAT นนทบุรี (แยกแคราย)BENEFITS (สำหรับพนักงานประจำ) 

Benefits

 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท 
 • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต 
 • วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และตามประกาศบริษัท 
 • สิทธิ์การลาตามกฎหมาย 
 • มีการปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน) 
 • มีโบนัสขั้นต่ำ 1 เดือน (ทุกสิ้นปีตามผลงาน) 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

Line: goodjobja

Call: 064 273 5409

a month ago

Related Skills

#business-analyst#java#php

Contact

365infotech
อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ เลขที่ 139 ถนนปั้น สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย

About 365infotech

โลโก้บริษัท 365infotech

365infotechInformation Technology

บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด  ก่อตั้งโดยทีมงานไอทีและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบไอที ตามหลักมาตรฐานสากล มีประสบการณ์ในแวดวงไอทีมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี สามารถให้คำปรึกษาแก่ลู

กรุงเทพมหานคร