โลโก้บริษัท 365infotech

Developer (Java, Angular, PL/SQL)

365infotech - Middle-Level, Full time - บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿65,000

1. Java Developer

Qualification

• Bachelor in IT, computer science, engineering, business administration or other related fields.

• Preferred experience includes web development based on J2EE. WebSphere.

• Experience is a plus. Experience in ISV is a plus.

• 3 years for Java Developer.

• Experience in Java-related programming including JSP, Servlet, EJB, JMS, J2ME, JavaScript, JavaMail, Web Services, HTML, XML etc..

• Excellent analytical skills.

• Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints.

• Able to work in a dynamic environment which requires greater flexibility and adaptability.

• Excellent communication skills (English is required) for Architect.

Responsibilities

• Develop web-based application running on WebSphere Application Server (WAS) using J2EE standard tools.

• Study and understand the system specification prepared by consultant team.

• Document programming specification, detailed technical design and specification.

• Unit test assigned modules.

• Work with consultant team to support system test and user acceptance test activities.

• Research on new technologies, frameworks and tools.

• Tune web-based architecture including application server, web server, database, Etc. 

2. Angular Developer

Qualification

• Bachelor in IT, computer science, engineering, business administration or other related fields.

• Preferred experience includes web development based on J2EE. WebSphere.

• 1-2 years for Developer.

• Experience in Java-related programming including JSP, Servlet, JavaScript, JavaMail, Web Services, HTML, XML etc..

• Analytical able skills.

• Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints.

• Able to work in a dynamic environment which requires greater flexibility and adaptability.

• Excellent skills Java. Type Script, Ionic/Angular, Angular 2, Angular JS, CSS

Responsibilities

• Develop web-based application running on WebSphere Application Server (WAS) using J2EE standard tools.

• Document programming specification, detailed technical design and specification.

• Unit test assigned modules.

• Work with consultant team to support system test and user acceptance test activities.

3. PL/SQL Developer

Qualification

• Bachelor in Computer Science, Computer Engineering, IT or other related fields.

• Master Degree is a plus.

• 1-3 years of experience in IT focusing on PL/SQL and data analysis. Preferred experience includes database design and modeling, database tuning, data conversion, ETL development, report development, data warehouse design and implementation, etc. Consulting experience is a plus.

• Excellent analytical skills.

• Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints.

• Able to work in a dynamic environment which requires greater flexibility and adaptability.

Responsibilities

• Develop complex queries, reports and data conversion programs using SQL and PL/SQL. Experience in Crystal, Oracle Report/Form, Jasper and IBM or Oracle BI solution is a plus.

• Tune SQL statements for performance.

• Analyze business, reports, data warehouse and OLAP requirements and translate into data requirements and specification.

• Model and design database/data warehouse structure and schema.

• Develop ETL (Extract, Transform and Load) programs to load data into warehouse.

• Oracle certified is a plus.

สวัสดิการ:

1. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ มีทั้ง OPD  และ IPD

2. ตรวจสุขภาพประจำปี

3. ท่องเที่ยวประจำปี

4. สังสรรค์ประจำปี

5. เลี้ยงวันเกิดประจำเดือน

6. ปรับเงินเดือน

7. โบนัสตามผลประกอบการ

8. ลาพักร้อน 10 วันต่อปี

9. สามารถเบิกเดินทาง หากต้องไป site  ตามที่บริษัทกำหนด

Location: Bubhajit Building (MRT Lumpimi)

ติดต่อ Call or Line: 0642730645 

5 months ago

Related Skills

#angular2#angularjs#css#java#pl-sql

Contact

365infotech
อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ เลขที่ 139 ถนนปั้น สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย

About 365infotech

โลโก้บริษัท 365infotech

365infotechInformation Technology

บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด  ก่อตั้งโดยทีมงานไอทีและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบไอที ตามหลักมาตรฐานสากล มีประสบการณ์ในแวดวงไอทีมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี สามารถให้คำปรึกษาแก่ลู

กรุงเทพมหานคร