โลโก้บริษัท 1Moby Co., Ltd.

UX Designer (No-Code Tools)

1Moby Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
฿30,000-฿70,000
Responsibilities
 • จัดทำ MVP (ของ Web App หรือ Mobile App) ไปจนถึง Application เต็มรูปแบบด้วย No-Code Tools (เครื่องมือที่สามารถสร้าง Website หรือ Application ให้ใช้งานได้จริงโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด) เช่น Bubble, Webflow, Airtable, Zapier, Adalo, AppSheet หรืออื่นๆ
 • จัดทำ Functional Prototype ด้วย No-Code Tools สำหรับให้ทีมนำไปทดสอบกับผู้ใช้เพื่อให้ได้ Feedback ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
 • ทำงานร่วมกับ Product Owner ในการจัดวาง Flow และ Logic การทำงานของ Application ตลอดจนโครงสร้างระบบ Backend
 • ทำงานร่วมกับ Designer, Product Owner และทีม Business เพื่อเป้าหมายในการพัฒนา Product ให้ตอบโจทย์ธุรกิจและสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เสร็จ
 • คอยเสาะหาและอัพเดตความรู้เกี่ยวกับ No-Code / Low-Code Tools ที่มีในท้องตลาดเพื่อนำมาใช้พัฒนาการทำงาน ทั้งในด้านของคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบงาน
 • นำเสนอไอเดียและชิ้นงานที่ทำให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
 • ปริญญาตรีในสาขา Computer Sciences, Software Engineering, Management Information System หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Software เช่น UX Designer, System Analyst, Full-Stack Developer, QA เป็นต้น
 • มีความสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ใน No-Code Tools ต่างๆ เช่น Bubble, Webflow, Airtable, Zapier, AppSheet ถ้าเคยมีประสบการณ์ในส่วนนี้มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา Software ตั้งแต่ต้นจนจบ
 • ใช้โปรแกรมออกแบบ Digital Product อย่างเช่น Adobe XD, Figma หรือ Sketch ได้
 • มีความเข้าใจพื้นฐานใน HTML, CSS, JavaScript (ไม่จำเป็นต้องเขียนได้)
 • สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจในมุมของ Business หรือความรู้เฉพาะด้านของแต่ละ Industry ที่ต้องทำ Product รองรับ
 • สนใจเทคโนโลยี และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี พร้อมเปิดรับความคิดเห็น
 • จำเป็นต้องมี Portfolio ที่แสดงถึงกระบวนการทำงานในส่วนของ UX Design สำหรับ Software 
3 months ago

Related Skills

#appsheet#figma#html-css#sketch#ux

Contact

1Moby Co., Ltd.
2521/10 Ladprao Road , Klong Chaokhun Sing, Wangtonglang, Bangkok 10310

About 1Moby Co., Ltd.

โลโก้บริษัท 1Moby Co., Ltd.

1Moby Co., Ltd.Information Technology

For more than 14 years 1Moby Co., Ltd. has established a remarkable record of leadership in the APIs communication for SMS technology industry as The number one SMS gateway provider in Thailan

กรุงเทพมหานคร