โลโก้บริษัท 1Moby Co., Ltd.

Game Tester / นักทดสอบระบบเกม

1Moby Co., Ltd. - Entry-Level, Full time - ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
฿25,000-฿45,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ทดสอบการทำงานของฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในเกมที่โปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้น .
  • วิเคราะห์ และตรวจสอบความสมบูรณ์ในการทำงานของแต่ละฟังก์ชั่น
  • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบเกมเพื่อแก้ไขปรับปรุง 
  • ที่มีส่วนร่วมกับทีมพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนกระทั่งเกมได้ถูกเผยแพร่ 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • ปริญญาตรี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทดสอบระบบซอฟแวร์ หรือระบบเกม.
  • เป็นคนที่มีใจรักและชื่นชอบในการเล่นเกม และเป็นคนที่เล่นเกมหลากหลาย สามารถเข้าใจมิติของเกมได้อย่างครบถ้วน
  • มีทักษะในการสังเกต มองเห็นในรายละเอียดเล็กๆ ของปัญหา และสามารถที่จะสรุปและอธิบายได้
  • ความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะเสนอไอเดียใหม่ๆ 
  • คิดอย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี  
3 months ago

Related Skills

#game#gamedevelopment#test-case#tester

Contact

1Moby Co., Ltd.
2521/10 Ladprao Road , Klong Chaokhun Sing, Wangtonglang, Bangkok 10310

About 1Moby Co., Ltd.

โลโก้บริษัท 1Moby Co., Ltd.

1Moby Co., Ltd.Information Technology

For more than 14 years 1Moby Co., Ltd. has established a remarkable record of leadership in the APIs communication for SMS technology industry as The number one SMS gateway provider in Thailan

กรุงเทพมหานคร